Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/01/2018          

Seminar "Nền tảng công nghệ Blockchain. Các ứng dụng và xu hướng phát triển"

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/chị học viên thông tin về Seminar "Nền tảng công nghệ Blockchain. Các ứng dụng và xu hướng phát triển".

Nội dung seminar gồm 3 phần:
+ Tổng quan về hiện trạng (tình hình trong nước và quốc tế).

+ Lý thuyết về nền tảng của công nghệ Blockchain: định nghĩa, phân loại và tính chất.

+ Các ứng dụng và xu hướng phát triển.

Thời gian và địa điểm: 14:00 - 17:00 ngày 05/02/2018 (thứ hai) tại Phòng 601B4 - Trường Đại học Bách khoa.

Các Anh/Chị học viên quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự seminar tại đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOU1AHtyhTGldUkaaxNyYNQD1qZzQUhtP-I1sFmtsKNzmmUQ/viewform

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 29/01/2018          

Seminar "Nền tảng công nghệ Blockchain. Các ứng dụng và xu hướng phát triển"

Phòng Đào tạo Sau đại học xin chuyển đến các Anh/chị học viên thông tin về Seminar "Nền tảng công nghệ Blockchain. Các ứng dụng và xu hướng phát triển".

Nội dung seminar gồm 3 phần:
+ Tổng quan về hiện trạng (tình hình trong nước và quốc tế).

+ Lý thuyết về nền tảng của công nghệ Blockchain: định nghĩa, phân loại và tính chất.

+ Các ứng dụng và xu hướng phát triển.

Thời gian và địa điểm: 14:00 - 17:00 ngày 05/02/2018 (thứ hai) tại Phòng 601B4 - Trường Đại học Bách khoa.

Các Anh/Chị học viên quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự seminar tại đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOU1AHtyhTGldUkaaxNyYNQD1qZzQUhtP-I1sFmtsKNzmmUQ/viewform

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012