Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/12/2017          

Thời gian và địa điểm khóa học "ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm"

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS thông tin về thời gian và địa điểm khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm như sau:

Ngày
Địa điểm Thời gian
Sáng Chiều
12/12/2017
(Thứ ba)
301B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
13/12/2017
(Thứ tư)
301B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
14/12/2017
(Thứ năm)
303B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
15/12/2017
(Thứ sáu)
402B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
16/12/2017
(Thứ bảy)
601B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00

Lưu ý: Học viên/NCS vui lòng mang theo laptop.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 11/12/2017          

Thời gian và địa điểm khóa học "ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm"

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS thông tin về thời gian và địa điểm khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm như sau:

Ngày
Địa điểm Thời gian
Sáng Chiều
12/12/2017
(Thứ ba)
301B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
13/12/2017
(Thứ tư)
301B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
14/12/2017
(Thứ năm)
303B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
15/12/2017
(Thứ sáu)
402B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00
16/12/2017
(Thứ bảy)
601B4 08h00 - 11h30 13h30 - 17h00

Lưu ý: Học viên/NCS vui lòng mang theo laptop.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012