Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/12/2017          

Thông báo thay đổi ngày khai giảng các lớp chuyển đổi khóa 1 - 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng các lớp chuyển đổi khóa 1 - 2018 như sau:

- Ngày khai giảng: 08/01/2018.

- TKB chính thức sẽ được thông báo vào ngày: 05/01/2018. Học viên vui lòng theo dõi TKB  tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 08/12/2017          

Thông báo thay đổi ngày khai giảng các lớp chuyển đổi khóa 1 - 2018

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi ngày khai giảng các lớp chuyển đổi khóa 1 - 2018 như sau:

- Ngày khai giảng: 08/01/2018.

- TKB chính thức sẽ được thông báo vào ngày: 05/01/2018. Học viên vui lòng theo dõi TKB  tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012