Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/12/2017          

Khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm

Phòng ĐT SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS thông tin về khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm.

Khóa học Ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm được thiết kế dành riêng cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường Đại học khác.

Khóa học được tổ chức trong 1 tuần từ 12/12/2017 đến 16/12/2017, tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Đối tượng tham dự: Các Giảng viên, HVCH, NCS các Trường Đại học (bắt buộc đối với NCS của Trường ĐHBK từ khóa 2016 trở đi)

* Thành phần giảng viên bao gồm:

1. Ching-Fan Sheu, GS. TS ngành Thống kê, National Cheng Kung University, Taiwan

2. Sébastien Lê, PGS.TS ngành Toán thống kê ứng dụng, AgroCampus Quest, CH Pháp

3. Nguyễn Hoàng Dũng, PGS.TS ngành Khoa học cảm quan, ĐHBK

4. Nguyễn Thống, PGS.TS ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, MBA ĐH Paris X, ĐHBK

6. Lê Minh Tâm, TS. ngành Toán thống kê ứng dụng, ĐHBK

7. Nguyễn Tiến Dũng, TS ngành Toán thống kê ứng dụng, ĐHBK

* Kế hoạch giảng dạy:
- Ngày 12/12/2017
   + Sáng (8:00-11:30): - Nhập môn R (Lê Minh Tâm)
   + ​Chiều (13:30-17:00): - ​ANOVA (fixed, random) (Nguyễn Tiến Dũng)

​- Ngày 13/12/2017
  + Sáng (8:00-11:30): - ANOVA (mixed model-Ching-Fan Sheu)
  + Chiều (13:30-17:00): - Tương quan hồi quy-tuyến tính và phi tuyến (Lê Minh Tâm, ​Ching-Fan Sheu​)

- ​Ngày 14/12/2017
  + Sáng & Chiều:​  Quy hoạch thực nghiệm -Tối ưu hóa (Phương pháp RSM) (​Ching-Fan Sheu, Lê Minh Tâm, ​Sébastien Lê​)

- Ngày ​15/12/2017
  + Sáng (8:00-11:30): - Phương pháp phân tích đa biến (PCA) Nguyễn Thống
​  + Chiều (13:30-17:00): - MFA, Clustering - Lê Minh Tâm, Sébastien Lê

- Ngày ​16/12/2017:
  +
Project​ và báo cáo.

* Chi phí khóa học:

   - GV, HVCH, NCS trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM: 500.000 đồng
   - HVCH, NCS các trường thuộc ĐHQG: 1.500.000 đồng
   - HVCH, NCS các trường ĐH khác: 3.000.000 đồng

    Chi phí này bao gồm tea break và tài liệu

* Thời gian đăng ký: từ 7/12 đến hết ngày 11/12/2017 tại đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8lkgVYW8iTNKrA0Sd4X35FzbnWH05Juemzzcd0QeX4Bu9Q/viewform

* Thông tin liên hệ:
  - Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐHBK, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 , Tp.HCM
  - Tel: 028 38637318; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 07/12/2017          

Khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm

Phòng ĐT SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học và NCS thông tin về khóa học ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm.

Khóa học Ứng dụng R trong phân tích dữ liệu thực nghiệm được thiết kế dành riêng cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường Đại học khác.

Khóa học được tổ chức trong 1 tuần từ 12/12/2017 đến 16/12/2017, tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Đối tượng tham dự: Các Giảng viên, HVCH, NCS các Trường Đại học (bắt buộc đối với NCS của Trường ĐHBK từ khóa 2016 trở đi)

* Thành phần giảng viên bao gồm:

1. Ching-Fan Sheu, GS. TS ngành Thống kê, National Cheng Kung University, Taiwan

2. Sébastien Lê, PGS.TS ngành Toán thống kê ứng dụng, AgroCampus Quest, CH Pháp

3. Nguyễn Hoàng Dũng, PGS.TS ngành Khoa học cảm quan, ĐHBK

4. Nguyễn Thống, PGS.TS ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, MBA ĐH Paris X, ĐHBK

6. Lê Minh Tâm, TS. ngành Toán thống kê ứng dụng, ĐHBK

7. Nguyễn Tiến Dũng, TS ngành Toán thống kê ứng dụng, ĐHBK

* Kế hoạch giảng dạy:
- Ngày 12/12/2017
   + Sáng (8:00-11:30): - Nhập môn R (Lê Minh Tâm)
   + ​Chiều (13:30-17:00): - ​ANOVA (fixed, random) (Nguyễn Tiến Dũng)

​- Ngày 13/12/2017
  + Sáng (8:00-11:30): - ANOVA (mixed model-Ching-Fan Sheu)
  + Chiều (13:30-17:00): - Tương quan hồi quy-tuyến tính và phi tuyến (Lê Minh Tâm, ​Ching-Fan Sheu​)

- ​Ngày 14/12/2017
  + Sáng & Chiều:​  Quy hoạch thực nghiệm -Tối ưu hóa (Phương pháp RSM) (​Ching-Fan Sheu, Lê Minh Tâm, ​Sébastien Lê​)

- Ngày ​15/12/2017
  + Sáng (8:00-11:30): - Phương pháp phân tích đa biến (PCA) Nguyễn Thống
​  + Chiều (13:30-17:00): - MFA, Clustering - Lê Minh Tâm, Sébastien Lê

- Ngày ​16/12/2017:
  +
Project​ và báo cáo.

* Chi phí khóa học:

   - GV, HVCH, NCS trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM: 500.000 đồng
   - HVCH, NCS các trường thuộc ĐHQG: 1.500.000 đồng
   - HVCH, NCS các trường ĐH khác: 3.000.000 đồng

    Chi phí này bao gồm tea break và tài liệu

* Thời gian đăng ký: từ 7/12 đến hết ngày 11/12/2017 tại đây:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd8lkgVYW8iTNKrA0Sd4X35FzbnWH05Juemzzcd0QeX4Bu9Q/viewform

* Thông tin liên hệ:
  - Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐHBK, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 , Tp.HCM
  - Tel: 028 38637318; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012