Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/11/2017          

Seminar "Modern learner. Lifelong learning"

Để hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017", Khoa và Công đoàn Khoa Quản lý Công nghiệp sẽ tổ chức Seminar chủ đề "Modern learner. Lifelong learning" (tạm dịch: "Người học hiện đại. Học tập suốt đời").
 
Liệu chúng ta đã hiểu xu hướng học của Người học hiện đại? Điều gì dẫn đến cách học hiện đại? Xây dựng Văn hoá học để phát huy năng lực lãnh đạo như thế nào? Thách thức với đào tạo truyền thống? Xin mời quí khách đến tham dự để cùng thảo luận những nội dung nêu trên.
 
Thông tin chi tiết về chương trình như sau:
 
- Thời gian: Bắt đầu từ 8g00 -> 10g30, thứ Sáu 10/11/2017
- Địa điểm: Phòng Chuyên đề (201B10), Khoa Quản lý Công nghiệp, ĐH Bách Khoa TPHCM (CS1)
- Người trình bày: TS. Trương Thị Lan Anh (từ viện IMT) và TS. Nguyễn Thu Hiền (từ Chương trình MSM, Khoa QLCN) 
- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt
 
Nội dung Seminar lần này phù hợp với Giảng viên Đại học, Học viên Sau đại học, và các đối tượng khác có quan tâm đến chủ đề "học tập suốt đời".     
 
Để khâu chuẩn bị được chu đáo, và vì các tài liệu trình bày trong Seminar sẽ chỉ được gửi đến các email đã đăng ký, nên quý khách vui lòng điền form đăng ký tham dự tại link sau : https://goo.gl/forms/DRYvaUUwOgHOBrA13 trước ngày 09/11/2017.
 
 
Hân hạnh đón tiếp!

QLCN

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 02/11/2017          

Seminar "Modern learner. Lifelong learning"

Để hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017", Khoa và Công đoàn Khoa Quản lý Công nghiệp sẽ tổ chức Seminar chủ đề "Modern learner. Lifelong learning" (tạm dịch: "Người học hiện đại. Học tập suốt đời").
 
Liệu chúng ta đã hiểu xu hướng học của Người học hiện đại? Điều gì dẫn đến cách học hiện đại? Xây dựng Văn hoá học để phát huy năng lực lãnh đạo như thế nào? Thách thức với đào tạo truyền thống? Xin mời quí khách đến tham dự để cùng thảo luận những nội dung nêu trên.
 
Thông tin chi tiết về chương trình như sau:
 
- Thời gian: Bắt đầu từ 8g00 -> 10g30, thứ Sáu 10/11/2017
- Địa điểm: Phòng Chuyên đề (201B10), Khoa Quản lý Công nghiệp, ĐH Bách Khoa TPHCM (CS1)
- Người trình bày: TS. Trương Thị Lan Anh (từ viện IMT) và TS. Nguyễn Thu Hiền (từ Chương trình MSM, Khoa QLCN) 
- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt
 
Nội dung Seminar lần này phù hợp với Giảng viên Đại học, Học viên Sau đại học, và các đối tượng khác có quan tâm đến chủ đề "học tập suốt đời".     
 
Để khâu chuẩn bị được chu đáo, và vì các tài liệu trình bày trong Seminar sẽ chỉ được gửi đến các email đã đăng ký, nên quý khách vui lòng điền form đăng ký tham dự tại link sau : https://goo.gl/forms/DRYvaUUwOgHOBrA13 trước ngày 09/11/2017.
 
 
Hân hạnh đón tiếp!

QLCN

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012