Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/05/2017          

Hình tốt nghiệp năm 2017 đợt 1 (28/04/2017)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 28/04/2017 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn

Đối với hình tốt nghiệp tập thể, các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng tải tại đây


Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 10/05/2017          

Hình tốt nghiệp năm 2017 đợt 1 (28/04/2017)

Phòng ĐT SĐH thông báo: đã có hình lễ tốt nghiệp ngày 28/04/2017 của Thạc sĩ và Tiến sĩ. Các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân để tải hình về như hình bên dưới:

hinhtn

Đối với hình tốt nghiệp tập thể, các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ vui lòng tải tại đây


Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012