Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/04/2017          

Hội thảo về chương trình hỗ trợ học bổng toàn phần sau đại học tại Mỹ (VEF 2.0)

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến các Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin buổi hội thảo về chương trình hỗ trợ học bổng toàn phần sau đại học tại Mỹ (VEF 2.0).

Hội thảo dành những đối tượng đang tìm kiếm cơ hội nhận học bổng toàn phần sau đại học tại Mỹ.


Chương trình VEF 2.0 là một chương trình học bổng tại Mỹ, chương trình được tiến hành bởi cộng đồng Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, những người tốt nghiệp tại các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Chương trình được xây dựng dựa trên thành công của Chương trình học bổng của Qũy Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program – một chương trình của chính phủ Mỹ hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 – 2016.

Chương trình tạo cầu nối giữa các sinh viên tài năng Việt Nam theo học sau đại học tại các trường hàng đầu tại Mỹ.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Sáng thứ Bảy 15/04/2017
, 09g30 - 11g30
 
- Địa điểm: 509A4.
 
- Diễn giả:
 
     PGS.TS Huỳnh Kim Lân  - GV Đại học Quốc tế, 
     Cựu sinh viên khoa Hóa, Cựu thành viên chương trình VEF 2.0 khóa 2003
 
     TS. Trần Nguyễn Thị Thừa - Cựu thành viên VEF khóa 2005
 
     Cùng các anh chị đã nhận học bổng toàn phần sang Mỹ khóa 2007.


Thông báo

Xem tất cả

Ngày 13/04/2017          

Hội thảo về chương trình hỗ trợ học bổng toàn phần sau đại học tại Mỹ (VEF 2.0)

Phòng ĐT SĐH xin chuyển đến các Anh/Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thông tin buổi hội thảo về chương trình hỗ trợ học bổng toàn phần sau đại học tại Mỹ (VEF 2.0).

Hội thảo dành những đối tượng đang tìm kiếm cơ hội nhận học bổng toàn phần sau đại học tại Mỹ.


Chương trình VEF 2.0 là một chương trình học bổng tại Mỹ, chương trình được tiến hành bởi cộng đồng Nghiên cứu sinh và Học giả VEF, những người tốt nghiệp tại các trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Chương trình được xây dựng dựa trên thành công của Chương trình học bổng của Qũy Giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program – một chương trình của chính phủ Mỹ hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 – 2016.

Chương trình tạo cầu nối giữa các sinh viên tài năng Việt Nam theo học sau đại học tại các trường hàng đầu tại Mỹ.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Sáng thứ Bảy 15/04/2017
, 09g30 - 11g30
 
- Địa điểm: 509A4.
 
- Diễn giả:
 
     PGS.TS Huỳnh Kim Lân  - GV Đại học Quốc tế, 
     Cựu sinh viên khoa Hóa, Cựu thành viên chương trình VEF 2.0 khóa 2003
 
     TS. Trần Nguyễn Thị Thừa - Cựu thành viên VEF khóa 2005
 
     Cùng các anh chị đã nhận học bổng toàn phần sang Mỹ khóa 2007.


© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012