Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/03/2017          

Cơ hội thực tập hè được trả lương tại Microsoft Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐH Bách khoa

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thông tin tuyển dụng của tập đoàn Microsoft tại Việt Nam.

Vào tháng 3/ 2017, Bà Sufiartie Sudyono, phụ trách tuyển dụng Khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Microsoft, sẽ tổ chức tọa đàm về kế hoạch tuyển dụng của Microsoft tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9g00, Thứ Ba, ngày 14/3/2017 tại Hội trường A 4.

2. Nội dung:
  -  Phổ biến kế hoạch tuyển dụng của Microsoft tại Việt Nam;

  - Thông tin về Chương trình thực tập 3 tháng hè tại Microsoft: Được trả lương; Có cơ hội được tham gia khóa tập huấn 1 tuần tại Singapore; Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập.

3. Đối tượng tuyển dụng:
   Học viên cao học dự kiến tốt nghiệp trong năm 2017, 2018 của các ngành: Quản trị kinh doanh, Khoa học Máy tính và tất cả các ngành kỹ thuật khác.

4. Đăng ký tham gia:
    Học viên cao học có nhu cầu tham gia buổi tọa đàm vui lòng đăng ký trước 16g00 ngày 13/3/2017 bằng cách đăng nhập vào trang cá nhân, chọn icon "Đăng ký thực tập tại Microsoft" để đăng ký.

dk microsoft

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 03/03/2017          

Cơ hội thực tập hè được trả lương tại Microsoft Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐH Bách khoa

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về thông tin tuyển dụng của tập đoàn Microsoft tại Việt Nam.

Vào tháng 3/ 2017, Bà Sufiartie Sudyono, phụ trách tuyển dụng Khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Microsoft, sẽ tổ chức tọa đàm về kế hoạch tuyển dụng của Microsoft tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9g00, Thứ Ba, ngày 14/3/2017 tại Hội trường A 4.

2. Nội dung:
  -  Phổ biến kế hoạch tuyển dụng của Microsoft tại Việt Nam;

  - Thông tin về Chương trình thực tập 3 tháng hè tại Microsoft: Được trả lương; Có cơ hội được tham gia khóa tập huấn 1 tuần tại Singapore; Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập.

3. Đối tượng tuyển dụng:
   Học viên cao học dự kiến tốt nghiệp trong năm 2017, 2018 của các ngành: Quản trị kinh doanh, Khoa học Máy tính và tất cả các ngành kỹ thuật khác.

4. Đăng ký tham gia:
    Học viên cao học có nhu cầu tham gia buổi tọa đàm vui lòng đăng ký trước 16g00 ngày 13/3/2017 bằng cách đăng nhập vào trang cá nhân, chọn icon "Đăng ký thực tập tại Microsoft" để đăng ký.

dk microsoft

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012