Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/12/2016          

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH phục vụ đào tạo SĐH năm học 2016 - 2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH phục vụ đào tạo SĐH năm học 2016 - 2017.

Kết quả xét duyệt vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 14/12/2016          

Kết quả xét duyệt đề tài NCKH phục vụ đào tạo SĐH năm học 2016 - 2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH phục vụ đào tạo SĐH năm học 2016 - 2017.

Kết quả xét duyệt vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012