Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 31/12/2014          

Dời ngày thi giữa kỳ môn Kinh tế học, Các phương pháp phân tích định lượng lớp CĐ khóa 1/2015

Phòng Đào tạo SĐH thông báo dời ngày thi giữa kỳ lớp chuyển đổi khóa 1 năm 2015 như sau:

- Môn Kinh tế học thi giữa kỳ từ ngày 03/01/2015 sang ngày 10/01/2015.
- Môn Các phương pháp phân tích định lượng thi giữa kỳ từ 14/01/2015 sang 17/01/2015.

Danh sách phòng thi, Phòng Đào tạo SĐH thông báo sau.

Trân trọng ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 31/12/2014          

Dời ngày thi giữa kỳ môn Kinh tế học, Các phương pháp phân tích định lượng lớp CĐ khóa 1/2015

Phòng Đào tạo SĐH thông báo dời ngày thi giữa kỳ lớp chuyển đổi khóa 1 năm 2015 như sau:

- Môn Kinh tế học thi giữa kỳ từ ngày 03/01/2015 sang ngày 10/01/2015.
- Môn Các phương pháp phân tích định lượng thi giữa kỳ từ 14/01/2015 sang 17/01/2015.

Danh sách phòng thi, Phòng Đào tạo SĐH thông báo sau.

Trân trọng ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012