Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 01/12/2014          

Lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 1/2015 đổi lịch học tuần 1

Phòng ĐT SĐH thông báo lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2015thay đổi thời khóa biểu (Tuần 1) là môn Tiếp thị cơ bản chuyển sang ngày thứ 5 (04/12/2014) học, và môn Quản trị đại cương chuyển từ thứ 5 sang thứ hai (01/12/2014) học. (Tuần sau học bình thường theo thời khóa biểu).

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 01/12/2014          

Lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 1/2015 đổi lịch học tuần 1

Phòng ĐT SĐH thông báo lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2015thay đổi thời khóa biểu (Tuần 1) là môn Tiếp thị cơ bản chuyển sang ngày thứ 5 (04/12/2014) học, và môn Quản trị đại cương chuyển từ thứ 5 sang thứ hai (01/12/2014) học. (Tuần sau học bình thường theo thời khóa biểu).

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012