Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/11/2014          

Dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2015

Phòng ĐT SĐH thông báo dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2015 sang ngày 01/12/2014.

Thời khóa biểu chính thức sẽ thông báo vào ngày 26/11/2014.

Gia hạn nộp hồ sơ lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức đến ngày 27/11/2014.

Hồ sơ đã chỉnh sửa ngày nộp hồ sơ và thời gian khai giảng >>>

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 20/11/2014          

Dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2015

Phòng ĐT SĐH thông báo dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2015 sang ngày 01/12/2014.

Thời khóa biểu chính thức sẽ thông báo vào ngày 26/11/2014.

Gia hạn nộp hồ sơ lớp chuyển đổi, bổ túc kiến thức đến ngày 27/11/2014.

Hồ sơ đã chỉnh sửa ngày nộp hồ sơ và thời gian khai giảng >>>

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012