Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/07/2014          

Nghỉ học môn Kế toán đại cương và Tiếp thị cơ bản ngày 3 và 4/7/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo nghỉ học môn Kế toán đại cươngTiếp thị cơ bản ngày 34/7/2014 vì thầy/cô bận công tác.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/07/2014          

Nghỉ học môn Kế toán đại cương và Tiếp thị cơ bản ngày 3 và 4/7/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo nghỉ học môn Kế toán đại cươngTiếp thị cơ bản ngày 34/7/2014 vì thầy/cô bận công tác.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012