Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 17/03/2014          

Thi giữa kỳ môn Quản Trị Đại Cương ngày 17/03/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo thi giữa kỳ môn Quản trị đại cương ngành Quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin quản lý ngày 17/03/2014 lúc 18h30 tại Phòng 302B4.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 17/03/2014          

Thi giữa kỳ môn Quản Trị Đại Cương ngày 17/03/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo thi giữa kỳ môn Quản trị đại cương ngành Quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin quản lý ngày 17/03/2014 lúc 18h30 tại Phòng 302B4.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012