Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 06/03/2014          

Dời lịch thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" lớp CĐ QTKD & HTTTQL Khoá 1/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời lịch thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" lớp cho lớp chuyển đổi ngành QTKD & HTTTQL khoá 1/2014 sang ngày 15/03/2014 lúc 18 giờ 30, phòng thi thông báo sau.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 06/03/2014          

Dời lịch thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" lớp CĐ QTKD & HTTTQL Khoá 1/2014

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời lịch thi giữa kỳ môn "Kinh tế học" lớp cho lớp chuyển đổi ngành QTKD & HTTTQL khoá 1/2014 sang ngày 15/03/2014 lúc 18 giờ 30, phòng thi thông báo sau.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012