Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 06/01/2014          

Lịch thi cuối kỳ môn Phương pháp phân tích định lượng khóa 3/2013


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi cuối kỳ môn "Phương pháp phân tích định lượng" lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh khóa 3/2013:

Thời gian thi: 06/01/2014, lúc 18h 30;
Phòng thi: 605B4 (đính kèm theo danh sách).

Trân trọng thông báo!

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 06/01/2014          

Lịch thi cuối kỳ môn Phương pháp phân tích định lượng khóa 3/2013


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi cuối kỳ môn "Phương pháp phân tích định lượng" lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh khóa 3/2013:

Thời gian thi: 06/01/2014, lúc 18h 30;
Phòng thi: 605B4 (đính kèm theo danh sách).

Trân trọng thông báo!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012