Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 10/12/2013          

Lịch thi giữa kỳ môn "Tiếp thị cơ bản" và môn "Kế toán đại cương"

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi giữa kỳ môn "Tiếp thị cơ bản" và môn "Kế toán đại cương" như sau:

    Tiếp thị cơ bản thi giữa kỳ ngày 13/12/2013
   • Kế toán đại cương
thi giữa kỳ ngày 15/12/2013

Đính kèm danh sách bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 10/12/2013          

Lịch thi giữa kỳ môn "Tiếp thị cơ bản" và môn "Kế toán đại cương"

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi giữa kỳ môn "Tiếp thị cơ bản" và môn "Kế toán đại cương" như sau:

    Tiếp thị cơ bản thi giữa kỳ ngày 13/12/2013
   • Kế toán đại cương
thi giữa kỳ ngày 15/12/2013

Đính kèm danh sách bên dưới.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012