Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 19/11/2013          

Dời lịch thi môn "Kinh tế học đại cương" lớp CĐ 3/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời lịch thi môn "Kinh tế học đại cương" lớp cho lớp chuyển đổi 3/2013 như sau:

- Thi giữa kỳ lịch cũ là thứ năm 21/11/2013 chuyển sang thứ 7 ngày 23/11/2013
- Thi cuối kỳ lịch cũ là thứ năm 26/12/2013 chuyển sang thứ 7 ngày 18/01/2014

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 19/11/2013          

Dời lịch thi môn "Kinh tế học đại cương" lớp CĐ 3/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời lịch thi môn "Kinh tế học đại cương" lớp cho lớp chuyển đổi 3/2013 như sau:

- Thi giữa kỳ lịch cũ là thứ năm 21/11/2013 chuyển sang thứ 7 ngày 23/11/2013
- Thi cuối kỳ lịch cũ là thứ năm 26/12/2013 chuyển sang thứ 7 ngày 18/01/2014

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012