Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/09/2013          

Dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành QTKD & HTTTQL khóa 3/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành QTKD & HTTTQL khóa 3/2013 sang ngày 07/10/2013. Thời khóa biểu chính thức sẽ thông báo vào ngày 04/10/2013.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/09/2013          

Dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành QTKD & HTTTQL khóa 3/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v dời ngày khai giảng lớp chuyển đổi ngành QTKD & HTTTQL khóa 3/2013 sang ngày 07/10/2013. Thời khóa biểu chính thức sẽ thông báo vào ngày 04/10/2013.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012