Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/06/2013          

Danh sách thi giữa kỳ môn KINH TẾ HỌC thi ngày 29/06/2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học thi ngày 29/06/2013 lúc 18 giờ 30 tại phòng 605 - 604 B4 của lớp chuyển đổi QTKD.
Xem danh sách tại file đính kèm bên dưới.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 28/06/2013          

Danh sách thi giữa kỳ môn KINH TẾ HỌC thi ngày 29/06/2013

Phòng Đào tạo SĐH thông báo danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học thi ngày 29/06/2013 lúc 18 giờ 30 tại phòng 605 - 604 B4 của lớp chuyển đổi QTKD.
Xem danh sách tại file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012