Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/12/2020

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2 cập nhật phòng học

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2 Cập nhật phòng học 04/01 --> 10/01/202.

Tuần khai giảng: 04/01/2021, thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Chú ý: .
- Do hệ thống phòng học đang bảo trì các học viên xem thời khoá biểu theo từng tuần để biết phòng học cụ thể.
- Một số môn có số lượng ít nên học phụ đạo, Phòng sẽ thông báo lịch học và phòng học dự kiến vào ngày 30/12/2020 trên website.

Trân trọng./.