Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 24/12/2020          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2.

Tuần khai giảng: 04/01/2021, thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Chú ý: Một số môn có số lượng ít nên học phụ đạo, Phòng sẽ thông báo lịch học và phòng học dự kiến vào ngày 30/12/2020 trên website.

Trân trọng./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 24/12/2020          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2.

Tuần khai giảng: 04/01/2021, thời khóa biểu chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Chú ý: Một số môn có số lượng ít nên học phụ đạo, Phòng sẽ thông báo lịch học và phòng học dự kiến vào ngày 30/12/2020 trên website.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012