Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/09/2020          

Thi cuối kỳ Môn Tổ chức thi công lớp Chuyển đổi K1/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi đến các Anh/Chị học môn Tổ chức thi công ngành QLXD lớp chuyển đổi BTKT K1/2020.
Ngày Thi: 15/10/2020
Thời gian: 18h15 tại Phòng 305B4
Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/09/2020          

Thi cuối kỳ Môn Tổ chức thi công lớp Chuyển đổi K1/2020

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi đến các Anh/Chị học môn Tổ chức thi công ngành QLXD lớp chuyển đổi BTKT K1/2020.
Ngày Thi: 15/10/2020
Thời gian: 18h15 tại Phòng 305B4
Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012