Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/01/2013          

Danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2013 thi vào ngày 31/01/2013 lúc 18h30.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/01/2013          

Danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo danh sách thi giữa kỳ môn Kinh tế học lớp chuyển đổi Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khóa 1 năm 2013 thi vào ngày 31/01/2013 lúc 18h30.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012