Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/07/2017          

TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin QL và QL năng lượng khóa 2/2017

Ngày khai giảng: 10/07/2017.
Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/07/2017          

TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin QL và QL năng lượng khóa 2/2017

Ngày khai giảng: 10/07/2017.
Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012