Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 07/02/2017          

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành quản lý năng lượng khóa 1 năm 2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành quản lý năng lượng khóa 1 năm 2017.

Ngày khai giảng: 07/02/2017.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 07/02/2017          

Thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành quản lý năng lượng khóa 1 năm 2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo thời khóa biểu lớp bổ túc kiến thức ngành quản lý năng lượng khóa 1 năm 2017.

Ngày khai giảng: 07/02/2017.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012