Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/12/2016          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi khóa 1/2017

Ngày khai giảng: 17/12/2016.

Riêng các ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật hàng không, Quản lý năng lượng sẽ thông báo TKB vào giữa tháng 1/2017.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/12/2016          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi khóa 1/2017

Ngày khai giảng: 17/12/2016.

Riêng các ngành Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật hàng không, Quản lý năng lượng sẽ thông báo TKB vào giữa tháng 1/2017.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012