Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/08/2016          

Chiêu sinh lớp Chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2 năm 2016

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 05/9/2016 đến  23/9/2016.
Dự kiến khai giảng : 03/10/2016.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 2 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý . (đính kèm hồ sơ chuyển đổi bên dưới).

  Đối tượng
  - Sinh viên đã tốt nghiệp đại học các trường thuộc khối A, B, C và D.
  - Sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.

  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/08/2016          

Chiêu sinh lớp Chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2 năm 2016

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 05/9/2016 đến  23/9/2016.
Dự kiến khai giảng : 03/10/2016.

Chiêu sinh lớp chuyển đổi khóa 2 năm 2016 ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý . (đính kèm hồ sơ chuyển đổi bên dưới).

  Đối tượng
  - Sinh viên đã tốt nghiệp đại học các trường thuộc khối A, B, C và D.
  - Sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM.

  Thời khóa biểu lớp chuyển đổi
  Các học viên vui lòng theo dõi TKB tại đây >>>  hoặc menu Lớp chuyên đề  BTKT – Chuyển đổi   Thời khóa biểu
 
  Hồ sơ đăng ký học lớp chuyển đổi
  Thí sinh vui lòng tải hồ sơ đăng ký ở danh sách đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012