Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/08/2016          

Thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016

Phòng ĐT SĐH thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khoá 2/2016 như sau:

- Do kế hoạch thay đổi, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khoá 2/2016 sang ngày 03/10/2016.

- TKB chính thức sẽ thông báo vào ngày 28/9/2016.

Trân trọng./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/08/2016          

Thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 2/2016

Phòng ĐT SĐH thông báo thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khoá 2/2016 như sau:

- Do kế hoạch thay đổi, Phòng Đào tạo SĐH sẽ thay đổi ngày khai giảng lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khoá 2/2016 sang ngày 03/10/2016.

- TKB chính thức sẽ thông báo vào ngày 28/9/2016.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012