Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/04/2016          

Phòng thi lớp chuyển đổi ngành QTKD và HTTTQL khoá 1/2016

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 30/04/2016          

Phòng thi lớp chuyển đổi ngành QTKD và HTTTQL khoá 1/2016

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012