Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/04/2016          

Thông báo thay đổi ngày thi môn Phương pháp phân tích định lượng

Phòng Đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp BTKT - chuyển đổi về việc thay đổi ngày thi cuối kỳ môn Phương pháp Phân tích định lượng sang ngày 25/4/2016, lúc 18h30 (đính kèm danh sách thi).

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/04/2016          

Thông báo thay đổi ngày thi môn Phương pháp phân tích định lượng

Phòng Đào tạo Sau Đại học trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên lớp BTKT - chuyển đổi về việc thay đổi ngày thi cuối kỳ môn Phương pháp Phân tích định lượng sang ngày 25/4/2016, lúc 18h30 (đính kèm danh sách thi).

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012