Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 08/03/2016          

Thời khóa biểu lớp Bổ túc kiến thức & Chuyển đổi khóa 1 năm 2016 ngành Kỹ thuật dầu khí (có thay đổi phòng học)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 08/03/2016          

Thời khóa biểu lớp Bổ túc kiến thức & Chuyển đổi khóa 1 năm 2016 ngành Kỹ thuật dầu khí (có thay đổi phòng học)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012