Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 17/02/2016          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành Kỹ thuật công nghiệp khóa 1/2016

Thời gian khai giảng: ngày 28/02/2016.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 17/02/2016          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành Kỹ thuật công nghiệp khóa 1/2016

Thời gian khai giảng: ngày 28/02/2016.

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012