Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 17/03/2016          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa 1/2016 (thay đổi thời gian môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 17/03/2016          

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành Hệ thống thông tin quản lý khóa 1/2016 (thay đổi thời gian môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu)

Học viên vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012