Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/01/2016          

Thời khóa biểu lớp Bổ túc kiến thức & Chuyển đổi khóa 1 năm 2016

Ngày khai giảng 15/02/2016, thời gian từ: 15/02-29/04/2016

Vui lòng xem TKB ở file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 29/01/2016          

Thời khóa biểu lớp Bổ túc kiến thức & Chuyển đổi khóa 1 năm 2016

Ngày khai giảng 15/02/2016, thời gian từ: 15/02-29/04/2016

Vui lòng xem TKB ở file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012