Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 13/11/2015          

Danh sách thi cuối kỳ lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khoá 2/2015

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 13/11/2015          

Danh sách thi cuối kỳ lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý khoá 2/2015

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012