Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 27/06/2015          

Thay đổi phòng thi và lịch thi cuối kỳ của lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đồi phòng thi và lịch thi cuối kỳ của lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khoá 1/2015 như sau:

       - Tiếp thị cơ bản: thi ngày 06/7/2015, lúc: 18h30, tại P. 306B4.
       - Kế toán đại cương: thi ngày 08/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4.
       - Các PP phân tích định lượng:  thi ngày 10/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4
       - Quản trị đại cương: thi ngày 13/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4.
       - Kinh tế học: thi ngày 15/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 27/06/2015          

Thay đổi phòng thi và lịch thi cuối kỳ của lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khóa 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v thay đồi phòng thi và lịch thi cuối kỳ của lớp chuyển đổi QTKD và HTTTQL khoá 1/2015 như sau:

       - Tiếp thị cơ bản: thi ngày 06/7/2015, lúc: 18h30, tại P. 306B4.
       - Kế toán đại cương: thi ngày 08/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4.
       - Các PP phân tích định lượng:  thi ngày 10/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4
       - Quản trị đại cương: thi ngày 13/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4.
       - Kinh tế học: thi ngày 15/7/2015, lúc 18h30, tại P. 306B4.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012