Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/05/2015          

Lịch thi giữa kỳ môn Tiếp Thị Cơ Bản và Kế Toán Đại Cương của chuyển đổi khóa 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi giữa kỳ môn Tiếp Thị Cơ Bản và Kế Toán Đại Cương của lớp chuyển đối khóa 1/2015 như sau:
  • Môn Tiếp Thị Cơ Bản thi ngày 25/5/2015, lúc 18h30, tại P. 305B4
  • Môn Kế Toán Đại Cương thi ngày 27/5/2015, lúc 18h30, tại P. 305B4

Học viên vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết danh sách chi tiết.

Mọi thắc mắc về danh sách thi thì học viên vui lòng gọi điện thoại đến phòng Đào tạo SĐH gặp cô Nhung để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38637318

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 22/05/2015          

Lịch thi giữa kỳ môn Tiếp Thị Cơ Bản và Kế Toán Đại Cương của chuyển đổi khóa 1/2015

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi giữa kỳ môn Tiếp Thị Cơ Bản và Kế Toán Đại Cương của lớp chuyển đối khóa 1/2015 như sau:
  • Môn Tiếp Thị Cơ Bản thi ngày 25/5/2015, lúc 18h30, tại P. 305B4
  • Môn Kế Toán Đại Cương thi ngày 27/5/2015, lúc 18h30, tại P. 305B4

Học viên vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết danh sách chi tiết.

Mọi thắc mắc về danh sách thi thì học viên vui lòng gọi điện thoại đến phòng Đào tạo SĐH gặp cô Nhung để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38637318

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012