Ngày 26/02/2020

Quy định thu học phí năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2016 - 2017. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 27/06/2016.

Trân trọng thông báo ./.

Ngày 26/02/2020

Quy định thu học phí năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2016 - 2017. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 27/06/2016.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012