Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 21/11/2017

Lễ khai giảng, tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ năm 2013 tại Lâm Đồng

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ năm 2013 tại Lâm Đồng chi tiết như sau:

tn dot 2 2013 00

• Thời gian: 10g00 Thứ Năm ngày 09/01/2014
• Địa điểm: tại
Hội Trường A, Trung Tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Lâm Đồng, 02 Trần Nhân Tông P8 Tp.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Danh sách các tân thạc sĩ nhận bằng trong đợt này: xem file bên dưới.
Chương trình chi tiết

   Thời gian          Nội dung
   09:45 - 10:00       Tiếp đón đại biểu

   Lễ tốt nghiệp

   10:00 - 10:05       Chào cờ
   10:05 - 10:10       Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
   10:10 - 10:20       Phát biểu của Ban Giám Hiệu Trường ĐHBK, ĐHQG TP.HCM
   10:20 - 10:30       Phát biểu của tân thạc sĩ
   10:30 - 10:40       Phát biểu của đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng
   10:40 - 10:50       Phát biểu của đại diện ĐHQG TP.HCM
   10:50 - 11:00       Phát biểu của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng
   11:10                  Bế mạc.
website hosting musicians

Sự kiện

Xem tất cả

Ngày 21/11/2017

Lễ khai giảng, tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ năm 2013 tại Lâm Đồng

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ năm 2013 tại Lâm Đồng chi tiết như sau:

tn dot 2 2013 00

• Thời gian: 10g00 Thứ Năm ngày 09/01/2014
• Địa điểm: tại
Hội Trường A, Trung Tâm Đào tạo Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Lâm Đồng, 02 Trần Nhân Tông P8 Tp.Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Danh sách các tân thạc sĩ nhận bằng trong đợt này: xem file bên dưới.
Chương trình chi tiết

   Thời gian          Nội dung
   09:45 - 10:00       Tiếp đón đại biểu

   Lễ tốt nghiệp

   10:00 - 10:05       Chào cờ
   10:05 - 10:10       Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
   10:10 - 10:20       Phát biểu của Ban Giám Hiệu Trường ĐHBK, ĐHQG TP.HCM
   10:20 - 10:30       Phát biểu của tân thạc sĩ
   10:30 - 10:40       Phát biểu của đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng
   10:40 - 10:50       Phát biểu của đại diện ĐHQG TP.HCM
   10:50 - 11:00       Phát biểu của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tại chức tỉnh Lâm Đồng
   11:10                  Bế mạc.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012