Ngày 04/12/2020

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ (sửa đổi, bổ sung) [Hiệu lực từ ngày 25/12/2014]

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Ngày 04/12/2020

Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo thạc sĩ (sửa đổi, bổ sung) [Hiệu lực từ ngày 25/12/2014]

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012