Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 27/10/2021

TKB ôn tập môn Toán Rời Rạc từ 12/06/2020 → HẾT (mới điều chỉnh phòng mới)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc mới điều chỉnh phòng học mớiHọc viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2020 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
           - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.          Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 27/10/2021

TKB ôn tập môn Toán Rời Rạc từ 12/06/2020 → HẾT (mới điều chỉnh phòng mới)

Phòng Đào tạo SĐH thông báo TKB của lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc mới điều chỉnh phòng học mớiHọc viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2020 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
           - Lớp học ôn tập nào chưa có TKB thì học viên vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để biết thông tin chi tiết.         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012