Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 20/10/2021

Phòng học ôn tập mới của môn Toán Rời Rạc và Anh văn từ ngày 06/03/2018 → HẾT

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc thay đổi phòng học của các lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc Anh văn Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2018 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học mới bắt đầu áp dụng từ ngày 06/03/2018

          Thời khóa biểu ôn tập

Xem tất cả

Ngày 20/10/2021

Phòng học ôn tập mới của môn Toán Rời Rạc và Anh văn từ ngày 06/03/2018 → HẾT

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc thay đổi phòng học của các lớp ôn tập môn Toán Rời Rạc Anh văn Các học viên vui lòng xem mặt sau thẻ học viên của mình thuộc lớp nào để đi học cho đúng lớp.
Học viên vui lòng xem chi tiết thời khóa biểu ôn tập chi tiết cho tuyển sinh năm 2018 đợt 1 ở file đính kèm bên dưới.


Lưu ý:
            - Lịch học mới bắt đầu áp dụng từ ngày 06/03/2018

         © Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012