Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 15/04/2013

Tuyển sinh lớp Chuyển đổi Quản Trị Kinh Doanh K2 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo v/v Chiêu sinh lớp chuyển đổi ngành Quản Trị Kinh Doanh Khóa 2 năm 2013.
 
Thời gian nộp hồ sơ
- Phát hành hồ sơ: tải hồ sơ tại đây >>>
- Nộp hồ sơ từ ngày 22/04/2013 đến 15/05/2013
 
Thí sinh vui lòng tham khảo chi tiết hơn tại chuyên mục Tuyển sinh Lớp chuyên đề Bổ túc kiến thức-Chuyển đổi
 
Trân trọng kính chào./.