Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/04/2021          

Lịch thi cuối ký các lớp chuyển đổi - Bổ túc kiến thức đợt 2 năm 2020 (Cập nhật ngành Khoa học máy tính)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi cuối kỳ các lớp Chuyển đổi - Bổ túc kiến thức đợt 2 năm 2020 (cập nhật ngành Khoa học máy tính).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/04/2021          

Lịch thi cuối ký các lớp chuyển đổi - Bổ túc kiến thức đợt 2 năm 2020 (Cập nhật ngành Khoa học máy tính)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi cuối kỳ các lớp Chuyển đổi - Bổ túc kiến thức đợt 2 năm 2020 (cập nhật ngành Khoa học máy tính).

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012