Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 26/02/2021          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2 cập nhật từ 01/03/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2 bắt đầu từ 01/03/2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 26/02/2021          

Thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2 cập nhật từ 01/03/2021

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên thời khóa biểu các lớp chuyển đổi năm 2020 đợt 2 bắt đầu từ 01/03/2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012