Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/02/2021          

Thông báo lịch nghỉ học các lớp chuyển đổi khóa 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp chuyển đổi các ngành khóa 2020 đợt 2 lịch nghỉ học từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

Từ ngày 01/03/2021 Anh/Chị học viên xem lại thời khóa biểu cập nhật trên Website Phòng Đào tạo Sau đại học.

Trân trọng./.

Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 02/02/2021          

Thông báo lịch nghỉ học các lớp chuyển đổi khóa 2020 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến Anh/Chị học viên lớp chuyển đổi các ngành khóa 2020 đợt 2 lịch nghỉ học từ ngày 02/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.

Từ ngày 01/03/2021 Anh/Chị học viên xem lại thời khóa biểu cập nhật trên Website Phòng Đào tạo Sau đại học.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012