Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 03/08/2020

Lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi ngành Khoa học máy tính đợt 1 năm 2020

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch thi cuối kỳ lớp chuyển đổi ngành Khoa học máy tính như sau:

- Môn Nhập môn tin học thi vào ngày 11/08/2020, lúc 18h15, tại P. 405B4.

- Môn Cơ sở toán tin thi vào ngày 12/8/2020, lúc 18h15, tại P. 405B4.

Trân trọng thông báo./.