Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 14/01/2019

Thời khóa biểu lớp chuyển đổi ngành QTKD khóa 2/2018 (cập nhật phòng học)

Phòng ĐT SĐH xin thông báo đến các Anh/Chị học viên về TKB lớp chuyển đổi ngành Quản trị kinh doanh.

Chi tiết thời khóa biểu, Anh/Chị học viên vui lòng xem tại file đính kèm./.