Thông báo BTKT - Chuyển đổi

Xem tất cả

Ngày 05/01/2013

Thời khóa biểu lớp BTKT khóa 1 năm 2013 (Cập nhật phòng đến ngày 20/01/2013)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo thời khóa biều lớp bổ túc kiến thức khóa 1 năm 2013 (Cập nhật phòng đến ngày 20/01/2013) cho tất cả các ngành xem chi tiết tại đây >>>